301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
05 Ocak 2016 - Salı 08:46 Bu haber 7078 kez okundu
 
"Dört Mevsim Yaşayan Tekirdağ" Konulu Fotoğraf Yarışması
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "Dört Mevsim Tekirdağ Konulu" fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.
DUYURU Haberi

Şartnameyi indirmek için tıklayın

 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Fotoğraf Yarışması

Şartnamesi

 

KONU: “Dört Mevsim Yaşayan Tekirdağ”dır.

 

DÜZENLEYEN KURUM: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’dir.

 

AMAÇ:

Fotoğraf sanatı aracılığı ile Tekirdağ İlinin sınırları dahilinde doğal, kültürel ve tarihsel özellikleri anlatan “Dört Mevsim Yaşayan Tekirdağ” üst başlığı ile düzenlenen fotoğraf yarışması 2016 yılında “Kış”, “İlkbahar”, “Yaz” ve “Sonbahar” olmak üzere dört alt başlığı içermektedir.

Kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmaları fotoğraf sanatını kullanarak anlatılacaktır.

 

YARIŞMANIN KATEGORİLERİ

Tekirdağ’ın kendine özgü “kent karakteristiği”ni ortaya koyan ve dört mevsimini (kış, ilkbahar, yaz, sonbahar) anlatan fotoğraflar, her mevsim için ayrı bir kategori olarak değerlendirilecektir. Katılımcılar Sayısal (dijital) her kategori için en fazla 4 (dört) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile yarışmaya iştirak edebilecektir.

A Kategorisi: Kış > DK; Tekirdağ’da Kış aylarının görüntüleneceği fotoğraflar.

B Kategorisi: İlkbahar > DI; Tekirdağ’ın İlkbahar hallerinin görüntüleneceği fotoğraflar,

C Kategorisi: Yaz > DY; Tekirdağ’da Yaz ayını betimleyen fotoğraflar,

D Kategorisi: Sonbahar > DS; Tekirdağ’da Sonbaharın esintilerini içeren fotoğraflar,

 

KATILIM KOŞULLARI:

 1. Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve TFSF tarafından haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, “Son Katılım Tarihi” itibariyle 18 yaşından gün almış amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
 2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Katılımcılar her kategori için birbirinden farklı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 4. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 5. Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konularda jürinin kanaati esastır.
 6. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, Tekirdağ ili sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 7. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.
 8.  Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
 9. Kural ihlali suçu işleyen kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır. Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde 3 yıl TFSF onaylı yarışmalardan men edilirler. Üçüncü kural ihlali durumunda veya kendisine ait olmayan fotoğrafla yarışmaya katılanlar hakkında TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men kararı uygulanır.
 10. Yarışmada ödül kazanan ve sergileme/ satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyaları (ham halleri) katılımcı tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yarışma sekreteryası adresine CD/DVD‘ye kayıtlı olarak elden teslim edilecek veya posta/kargo/kurye ile ya da WeTransfer ile gönderilecektir.
 11. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 12. Yarışma son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici Kurul gerekli bulduğu durumlarda şartname üzerinde, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek ve onay alınmak koşuluyla değişiklikler yapabilir.
 13. Katılımcılar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
 14. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ve Seçici Kurul kararları geçerlidir.

 

KULLANIM HAKLARI:

Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış, satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarının yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder.

Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.

Yarışmada ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan eserler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi www.tekirdag.bel.tr/ ile TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ ve http://www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2017’de kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.

 

ALBÜM:

Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan fotoğrafların dışında dört mevsime ait toplam en fazla 150 (yüzelli) adet fotoğrafın da yer alacağı “4 Mevsim Fotoğraf Albümü”nün basım yayımı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılacaktır. Albümden ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye dernekler ile Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet gönderilecektir.

 

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi

www.tfsfonayliyarismalar.org

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin www.tekirdag.bel.tr web sitesinden yarışmaya katılım linkleri verilecektir.

 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 • İsimlendirme:
 1. Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 2. Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” için omery veya omey veya oeyil gibi).
 3. Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital Kış > DK, Dijital İlkbahar > DI, Dijital Yaz > DY ve Dijital Sonbahar > DS).
 4.  Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi ( _ ) eklenmelidir.
 5. Fotoğrafın çekildiği Tekirdağ ili sınırları içindeki yer adı küçük harflerle toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının 2016’da İlkbaharda Tekirdağ’da çektiği “Yağmurda Sahil” adlı 1 no’lu fotoğrafının adı; “TRomeryDI1_tekirdag_yagmurda_sahil” olur.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese Fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi         : 02 Ocak 2016

Son Katılım Tarihi                        : 03 Ocak 2017 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı                  : 10 Ocak 2017

Sonuç Bildirim Tarihi                     : 01 Şubat 2017

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi             : Şubat 2017

 

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):

 1. Ahmet Rıfat POYRAZ          Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı
 2. Behiç GÜNALAN                  Fotoğraf Sanatçısı
 3. Enver ŞENGÜL                    Fotoğraf Sanatçısı
 4. Güven ÇELİK                       Fotoğraf Sanatçısı
 5. Haluk UYGUR                      Fotoğraf Sanatçısı
 6. İbrahim ZAMAN                   Fotoğraf Sanatçısı
 7. Mehmet ÇEVİK                    Fotoğraf Sanatçısı
 8. Nur TANRIÖVEN                  Fotoğraf Sanatçısı
 9. Reha BİLİR                          Fotoğraf Sanatçısı

 

Seçici kurul, en az üç üye toplanır.

 

TFSF Temsilcisi: Kemal ERGİN

 

 

 

ÖDÜLLER:

A Kategorisi (Kış)

         Birincilik Ödülü                                             3000.- TL

         İkincilik Ödülü                                               2000.- TL

         Üçüncülük Ödülü                                          1000.- TL

         Mansiyon                                                       750.- TL

B Kategorisi (İlkbahar)

         Birincilik Ödülü                                              3000.- TL

         İkincilik Ödülü                                                2000.- TL

         Üçüncülük Ödülü                                            1000.- TL

         Mansiyon                                                       750.- TL

C Kategorisi (Yaz)

         Birincilik Ödülü                                              3000.- TL

         İkincilik Ödülü                                                2000.- TL

         Üçüncülük Ödülü                                            1000.- TL

         Mansiyon                                                       750.- TL

D Kategorisi (Sonbahar)

         Birincilik Ödülü                                              3000.- TL

         İkincilik Ödülü                                                2000.- TL

         Üçüncülük Ödülü                                            1000.- TL

         Mansiyon                                                       750.- TL

 

Sergileme / Satın Alma (En fazla 150 eser)         100.- TL

 

Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ:

İsim          : Özge AKYOL

Telefon    : 0452 505 5152 / 5052

E-posta    :

Adres       :

 

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2017-001 numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

TFSF
(2017-001)

 

Şartnameyi indirmek için tıklayın

 

Kaynak: www.tekirdag.bel.tr

 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı